Samenwerking is de sleutel tot succes

Circulair bouwen is een mooie ambitie. Maar in de praktijk mijden uitvoerders en investeerders liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen daarom vaak terug op traditionele bouwoplossingen. Daarnaast vertrekt men vanuit de individuele organisatiebelangen.

Door het streven naar samenwerking vanuit een breder perspectief komt er ruimte voor innovatieve oplossingen zoals speciale slooptechnieken, urban mining, renovatietechnieken en hergebruik van restmaterialen. Ook kan er door samenwerking tussen partners in de bouw langdurige betrokkenheid bij projecten worden gerealiseerd door bijvoorbeeld onderhoudscontracten en producten "as a service” aan te bieden. Hierdoor wordt de levensduur van de grondstoffen en bouwmaterialen verlengd en blijven deze in de circulaire cyclus.

Binnen het project in het innovatietraject van Vlaanderen Circulair “Circular Building: Cooperation is Key” onderzoeken de partners onder de naam Harvest Bay de opportuniteiten en de knelpunten van een samenwerking rond de circulariteit van bouwmaterialen.

Urban Mining

Het consortium Harvest Bay wil ‘urban mining facilitation’ onderzoeken. Wat is er nodig om rondom de dienstverlening die de aannemer zo goed mogelijk ontzorgt op het gebied van selectieve sloop van bestaande gebouwen. Daarnaast wil men de logistieke uitdagingen rondom het tijdspad tussen vraag en aanbod van circulaire bouwcomponenten oppakken door beheer, renovatie en opslag in de materialenhallen.

Virtueel concepthuis

Om de architect te helpen met het ontwerpen van circulaire bouwwerken wordt er een virtueel concepthuis gerealiseerd. Dit helpt bij de visualisatie van de beschikbare circulaire bouwcompententen uit de materialenhallen van Buurman Antwerpen en de voorraad bij Lootens en Franck. Daarnaast maakt het via de oogstkaart van Harvest Bay inzichtelijk welke materialen er in de toekomst beschikbaar komen.

Data en bestekteksten

Alle relevante data voor architecten en bouwheren zoals technische gegevens, afmetingen, aantallen beschikbare exemplaren en CO2-besparing worden op een eenvoudige manier ter beschikking gesteld. Daarnaast willen de partners mee nadenken over alternatieve wijzen om circulariteit (m.b.t. de materialen van het consortium) in bestekteksten tot een hoger niveau te krikken.

Ontmoet onze partners

Het consortium Harvest Bay bestaat uit de volgende partners

Projecten

Volg onze blog voor inspirerende voorbeelden van circulaire projecten van het Harvest Bay consortium.