Circulair bouwconcept

Integraal circulair bouwconcept

Wat als lichte staal framebouw gecombineerd wordt met het duurzaamste stalen vliesgevelsysteem ter wereld Jansen Viss? Dat hebben wij gedaan en bieden daardoor een enorme CO2 reductie en een goede ROI.

Jansen heeft besloten om niet alleen door te gaan naar circulariteit maar willen met meerdere marktspelers een integrale dienst aanbieden in de vorm van het consortium Harvest Bay.

Circulair bouwen

Circulair bouwen design build use harvest

Lichte integrale gevelconstructies "as a service"

Integraal bouwen is de sleutel. De lichte hybride constructies van staal en biobased materialen worden zo veel mogelijk geprefabriceerd en voorzien van de nodige installaties via onze partnerbedrijven. Een bestaand gebouw kan er een verdieping bij krijgen, een woning een uitbouw, wij passen ons aan de nieuwe gewenste situatie aan en geven inzicht in de opbrengsten.

Design

"Reversible Design” en de hoge restwaarde van staal maken dat de meerwaarde van de investering echt tastbaar wordt. Slim en materiaal efficiënt ontwerpen om snel weer te demonteren levert tijdwinst op.

Build

De bouwconnecties zijn reversibel, wat wil zeggen dat alles eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald of kan worden uitgebreid als een nieuwe opdrachtgever dat wenst.

Use

Een circulaire service betekent ook wel eens niet bouwen. Oude bouwdelen kunnen perfect worden gerenoveerd en zo verlengen wij de levensduur. Als wij eigenaar blijven van de constructie, is dat ook in ons eigen belang. Een gebouweigenaar wil zekerheid tijdens het gebruik en daarom de zorg over het onderhoud overlaten aan specialisten. Harvest Bay voorziet in actief onderhoud van de geleverde constructies. Hierdoor blijft de restwaarde optimaal. Samen met de gebruiker, maken wij een plan op maat.

Harvest

Circulair slopen heet tegenwoordig oogsten. Vaak bleef deze fase onderbelicht bij een bouwproces omdat wij na oplevering van een project hiermee nog weinig rekening hielden. Steeds regelmatiger begint een bouwproject met het oogsten van materiaal om ergens anders hergebruikt te worden. Dat is nu ons vertrekpunt. Wij kijken binnen ons netwerk waar wij herbruikbaar materiaal kunnen inzetten. Daarna voegen wij pas nieuw materiaal toe. The end is where we start from.